Mar 15

Patientlagens effekter sågas av myndighet

Patientlagen kom till 2015 för att ge patienterna mera makt över sin situation inom hälso- och sjukvården. Men sedan dess har deras ställning istället försämrats. Det konstaterar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i en rapport.


Dela gärna!

  Feb 22

  Fortsatt ökning för antalet anmälda skador i sjukvården

  Antalet anmälda skador i sjukvården fortsätter att öka. Under 2016 betalades 607 miljoner kronor ut i ersättning till patienter och efterlevande i landet, visar ny statistik. I Stockholms län har anmälningarna ökat med 60 procent sedan 2010.

  Allt fler patienter anmäler skador i vården. Under förra året gjordes 16.000 anmälningar, visar statistik från LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.
  Skador inom ortopedi, tandvård och kirurgi är de som anmäls mest. Vanligast är skador som inträffar i samband med operation.


  Dela gärna!

   Jan 11

   Fel i vården

   Krångligt att klaga på vården?
   Allt fler drabbas av vårdskador på grund av misstag i sjukvården.
   Fler vårdmissar anmäls och antalet vårdskador har mer än tredubblats de senaste åren.
   Sjukvårdspersonalen har under lång tid slagit larm om arbetsförhållanden – som i slutändan drabbar patienterna.
   – Risken är ju större att personalen begår misstag när man tvingas arbeta under hård press.
   – Det är patienterna som blir lidande
   Trots att både personalens oro och patienternas besvikelser ökar, ökar inte kunskapen om hur man klagar på vården och hur man kan få upprättelse.
   Olika funktionerna i dagens klagomålssystem är otydliga för patienterna och att det inte är klart vart man ska vända sig för olika ändamål.
   www.vardjuridik.se

   Dela gärna!

    Dec 23

    Förstärkt ställning för patienter.

    Du kommer att få en starkare ställning som patient. efter 1 januari 2015.

    Du behöver inte känna dig rättslös eller avvisad i vården.

    Du ska känna dig respekterad, även om du ifrågasätter din sjukvård. Du har all rätt att både kräva god vård och ha rätt att anmäla det som blivit fel.

    Du kan också ha rätt till ekonomisk ersättning om du blivit felbehandlad.

    Du ska ha rätt till upprättelse om du blivit felbehandlad.

    Enligt juridiken i vården är personalen skyldig att informera dig om dina rättigheter.

    Men det är viktigt att du som patient eller närstående själv också känner till vilka regler som gäller, för att kunna hävda din rätt som människa och patient.

    Som patient har du rätt till inflytande över den vård och behandling du tar emot. Hälso- och sjukvården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med dig.

    Det är med andra ord en mänsklig rättighet att bli väl behandlad i sjukvården.

    http://www.dn.se/debatt/sverige-samst-pa-patienters-delaktighet-i-egna-varden/


    Dela gärna!

     Dec 20

     Meningslöst att anmäla till IVO

     100,000 personer skadas varje år av sjukvården.

     3000 personer dör efter felbehandling i vården.

     Och samhället står handlingsförlamat.

     Man kan anmäla till IVO men……

     När en anmälan väl blir handlagd efter årslång väntan och man får ett beslut.

     Vad händer då?

     Inga sanktioner verknigsfulla finns  –  bara ”kritik”.

     Ytterst få fall leder till ”kritik”.

     Om IVO utdelar ”kritik”,  kan den nonchaleras av kritiserade.

     Det finns ingen garanti att något förändras.

     Det blir inga konkreta resultat av en anmälan allra minst för den som anmält.

     Det är, tyvärr,  inte bara frustration över att ärendena tar lång tid att avgöra, som är det största misslyckandet.

     Det är utebliven respons som är det mest allvarliga.

     Samma fel upprepas om och om igen, år ut och år in, med drabbade patienter och anhöriga.

      

     http://www.svd.se/nyheter/inrikes/klagomal-pa-varden-overlastar-myndighet_8841140.svd


     Dela gärna!

      Sep 16

      Nolltolerans för skador i vården

      Jag har arbetat som ombud för felbehandlade patienter i decennier.

      Och jag kan inte förstå varför det inte finns en allmän vision för nolltolerans mot skador i sjukvården.

      100 000 skadade 3000 avlidna på grund av felbehandlingar.

      Det är hög tid att man gör något landsomfattande och genomgripande för att förbättra hälso- och sjukvården och sätter stopp för att 100.000 personer skadas av felbehandlingar och 3.000 dör varje år.

      En haverikommission skulle förutom patientvården också utreda personalproblem, arbetsmiljö som skapar stress och utarbetad personal samt sjukvårdsrådgivning, ambulans- och färdtjänst.

      Dålig arbetsmiljö, bristande organisationer och sviktande ledningsansvar utgör faror för både patienter och personal.

      Felbehandlingar, lidande och död för patienter och frustrerad/utarbetad personal kräver övergripande kartläggning av förhållanden inom hälso- och sjukvården.

      Socialstyrelsen ägnar sig åt enskilda fall och mäktar inte med sin arbetsbörda och man tappar helhetssynen.

      Och när Socialstyrelsen finner allvarliga fel kan de bara utdela ”kritik”, som oftast inte leder till någonting.

      Ett flygbolag med samma felprocent som svensk sjukvård skulle inte få skicka upp ett enda plan i luften.

      Vi behöver en stark haverikommission för hela vårdsverige.

      www.vardjuridik.se

      http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hundratals-dor-arligen-efter-vardslarv_8520906.svd


      Dela gärna!

       Maj 16

       Ungas självmord och Försäkringskassan

       Jag blir så trött på Försäkringskassan.

       Är det reglerna det är fel på eller handläggarna?

       Jag har mött så många människor, som är förtvivlade över Försäkringskassans beslut.

       Och ibland får man en känsla av att handläggarna är sina egna ”småpåvar”, som saknar insikt om vad de gör för skada med sina attityder.

        

       Jag har i decennier, som ombud för försäkrade hos Försäkringskassan, kännt uppgivenhet.  Och det blir bara värre och värre.

       Den försäkrade får verkligen slåss för att kunna få sin rätt hos Försäkringskassan samtidigt som man är sjuk och har nedsatt ork och förmåga.

       Det skapar ett oerhört lidande.

        

       Och nu kan man inte ens få veta vad konsultläkaren har sagt.

       Konsultläkarna, som har uppdraget på Försäkringskassan som luckrativt extraknäck, förväntas gå Försäkringskassans ärende. Det är de som är vinnarna hos Försäkringskassan

       Dessutom har handläggarna på Försäkringskassan under senare år lagt sig till med att uppträda arrogant och snorkigt och ibland till och med oförskämt.

       Det är synd om människorna, särskilt om den som behöver vända sig till Försäkringskassan.

       www.vardjuridik.se

       http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5535521


       Dela gärna!

        Maj 05

        Försäkringskassan – för vem – välbetalda konsultläkare?

        Jag har i decennier, som ombud för försäkrade hos Försäkringskassan, kännt uppgivenhet.  Och det blir bara värre och värre.

        Den försäkrade får verkligen slåss för att kunna få sin rätt hos Försäkringskassan samtidigt som man är sjuk och har nedsatt ork och förmåga. Det är ett oerhört lidande.

         

        Och nu kan man inte ens få veta vad konsultläkaren har sagt.

        Konsultläkarna, som har uppdraget på Försäkringskassan som luckrativt extraknäck, förväntas gå Försäkringskassans ärende. Det är de som är vinnarna hos Försäkringskassan

        Dessutom har handläggarna på Försäkringskassan under senare år lagt sig till med att uppträda arrogant och snorkigt och ibland till och med oförskämt.

        Det är synd om människorna, särskilt om den som behöver vända sig till Försäkringskassan.

         

        Ulla Linden

        www.vardjuridik.se

        http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5524437

         

         

         

         

         


        Dela gärna!

         Apr 30

         Äntligen!

         Efter decennier som jurist i sjukvården ser jag äntligen något positivt.

         Fler och bättre specialistsjuksköterskor, som får lön efter förtjänst, är ett lyft för patientsäkerheten.

         www.vardjuridik.se

         http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/specialistsjukskoterskor-far-hogre-lon_8132852.svd


         Dela gärna!

          Apr 04

          Ge personalen medansvar för säkrare vård

          När sjukvården inte fungerar måste personalen slå larm, antingen det är organisationen eller annan ykesutövare.

          Av alla de som kommer till skada i sjukvården, har Socialstyrelsen konstaterat att 70 % av skadorna ser helt i onödan.

          Det är hög tid att man gör något landsomfattande och genomgripande för att förbättra hälso- och sjukvården och sätter stopp för att 100.000 personer skadas av felbehandlingar och 3.000 dör varje år.

          Tillåt vårdpersonal att anmäla  misstänkt felbehandling anonymt till ledningen och socialstyrelsen, annars vågar man inte.

          Dålig arbetsmiljö, bristande organisationer och sviktande ledningsansvar utgör faror för både patienter och personal.

          Den som skadas av sjukvård ska begära ekonomiskt ersättning.

          Om alla patienter, som faktiskt har rätt till ersättning för felbehandlingar,  anmäler till Patientförsäkringen, då blir det också dyrt.

          Kritik från Socialstyrelsen nonchaleras allt för ofta, men kostar det pengar, vaknar politikerna, människors lidande biter inte på sjukvårdens ledning.

          Felbehandlingar, lidande och död för patienter och frustrerad/utarbetad personal kräver övergripande kartläggning av förhållanden inom hälso- och sjukvården.

          En haverikommission skulle förutom patientvården också utreda personalproblem, arbetsmiljö som skapar stress och utarbetad personal samt sjukvårdsrådgivning, ambulans- och färdtjänst.

          Vi behöver en stark haverikommission för hela vårdsverige och en uttalad nolltolerans för skador.

          http://www.dn.se/debatt/farre-vardplatser-ar-inte-detsamma-som-samre-vard

           

           

           


          Dela gärna!

           Tidigare inlägg «