Kategorilista: Okategoriserade

jan 26

Vården är livsfarlig

Vården kräver en ordentlig tillsyn och skärpning av säkerheten. Hittills har det bara pratats och utretts. Det är dags att man sätter in allvarligt menad översyn av vårdskador. Med årtionden av erfarenhet kan jag tyvärr inte säga annat än att sjukvården är livsfarlig. Det är oerhört mycket lidande och mänskliga tragedier på grund av slarv och …

Fortsätt läsa »

jan 18

Sjukvården är livsfarlig

Idag rapporterar Ekot om bristerna i sjukvården. Med årtionden av erfarenhet kan jag tyvärr inte säga annat än att sjukvården är livsfarlig. Det är oerhört mycket lidande och mänskliga tragedier på grund av slarv och missförhållanden. Av alla de som kommer till skada i sjukvården, har Socialstyrelsen konstaterat att 70 % av skadorna sker helt i onödan. …

Fortsätt läsa »

jan 16

Skandal att man inte vaknat förrän nu !

Jag har under många år företrätt felbehandlade patienter. Det är många tragedier och nu erkänner Socialstyrelsen att 70 % av dessa skador hade kunnat undvikas. Så oändligt många människor, som fått lida alldeles i onödan! Det är skandal att man inte gjort mer tidigare. Respektlöst mot alla patienter.  Jag har i många år efterlyst radikala åtgärder. …

Fortsätt läsa »

jan 14

Kvinnolidande – helt i onödan

Under mina år som ombud för felbehandlade och skadade patienter har jag mött flera kvinnor, som lider oerhört svårt. Och som framkom i tv-programmet Uppdrag gransknig är problemet mycket känsligt, nästan skamligt. Allt detta gör att inte alla, som drabbats, anmäler och kräver ersättning från Patientförsäkringen. Patient som råkar illa ut i samband med vård …

Fortsätt läsa »

jan 12

Kräv sjukvården på pengar !

 Med min långa erfarenhet av felaktigheter i sjukvården är det oerhört frustrerande att se att det aldrig blir bättre. När en person, som begår fel i sin yrkesutövning, måste övrig personal omkring vederbörande få misstankar. En tyvärr saknas väldigt ofta civilkurage, för att göra något åt problemet. Tillåt vårdpersonal att anmäla  misstänkt felbehandling anonymt till ledningen …

Fortsätt läsa »

jan 05

Patientnämnder uppmärksammas – äntligen

Äntligen har en ordentlig genomgång av patienters klagomål till Patientnämnderna utförts. En avhandling i Uppsala belyser det stora antalet klagomål, som kommer in på brister i vården. Patientnämnderna har funnits i 32 år ! Och forfarande låter det i nyhetsrapporteringen, som om det är något nytt. Patientnämnderna har levt en anonym tillvaro och setts av …

Fortsätt läsa »

jan 04

Kollegors ansvar

När en person, som begår så oerhört många fel, måste övrig personal omkring vederbörande få misstankar. Tillåt vårdpersonal att anmäla  misstänkt felbehandling anonymt till ledningen och socialstyrelsen, annars vågar man inte. http://www.expressen.se/nyheter/1.2670038/hyrlakaren-misstanks-for-26-fel-pa-tva-veckor

Nov 29

Unga patienter

Allt fler unga drabbas av stroke, framför allt kvinnor. För att komma åter i arbete krävs kognitiv rehabilitering. Sedan slutet av 1980-talet har andelen som är yngre än 65 år ökat kraftigt, och störst är ökningen bland kvinnor. Utvecklingen tros bero på förändrade livsvillkor i kombination med en mer ohälsosam livsstil. Att andelen unga strokepatienter växer …

Fortsätt läsa »

Nov 15

Haverikommission för att värna människors värde

   Alla orkar inte kämpa för sin rätt. Jag har, under 36 år med juridik i vården, sett åtskilliga fall, där men inte fått adekvat vård eller rehabilitering. Rättssäkerheten går helt förlorad. Har man inte en kämpande anhörig är det ”kört” för många människor, både unga och gamla. Det är hög tid  att man inrättar …

Fortsätt läsa »

Nov 14

Polisutredning ?

Kan vi lita på Socialstyrelsen? Finns det skäl att polisen utreder vad som försigår i äldrevården? Socialstyrelsen uttalar kritik och sedan gör vårdgivarna som de vill i alla fall. Och så står vi där med fler vårdoffer om ett tag igen. Så brukar det vara! Jag har nästa 40 års erfarenhet av felbehandllingar och vanvård …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg