Kategorilista: Anhörig

Inlägg som berör patienters anhörigas rättigheter i hälso- och sjukvården.

jul 21

Ekonomisk ersättning för feldiagnos

Nu vet man att en patient har avlidit på grund av slarvet från den patolog, som missade 54 cancerdiagnoser. Den som drabbas och anhöriga, när patienten avlidit, har rätt att få ekonomisk ersättning, vilket har varit min uppgift i många år att hjälpa till med. Jag har sett många olyckliga fall med just missad diagnos, …

Fortsätt läsa »

jul 16

Anhöriga har rätt till ersättning vid självmord

Gång på gång riktar Socialstyrelsen kritik mot psykiatrin, men ändå är det väldigt många som tar livet av sig. Detta sker antingen i samband med sjukhusvistelse eller bristfällig öppenvård. Nolltolerans – det får inte hända. Men om det händer, har anhöriga rätt till ekonomisk ersättning. http://www.vf.se/nyheter/socialstyrelsekritik-efter-psykpatienters-sjalvmord

apr 28

Vem drabbas?

Personalen vantrivs på Socialstyrelsen Missnöjet jäser på en av Sveriges viktigaste myndigheter. Det visar en granskning av Socialstyrelsen. ”Socialstyrelsen har till uppgift att styra och granska socialtjänsten, vården och omsorgen.” Men nu är det myndigheten själv som granskats efter att ha skakats av stora interna konflikter. Hur drabbar detta patientsäkerheten? Balanserna med många anmälningar i …

Fortsätt läsa »