Månatligt arkiv för maj 2011

maj 24

Fick Alvedon mot bruten fot

Norrtälje sjukhus anmält till ansvarsnämnden. Elisabeth, 12 år från Rimbo, gick med bruten fot i sju veckor. Men blev bara ordinerad Alvedon och Ipren. Nu har hennes pappa anmält Norrtälje sjukhus till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Men Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd kommer inte att pröva ärendet. Det är Socialstyrelsen, som har tillsyn över sjukvården sedan …

Fortsätt läsa »

maj 20

Respekt för patient/individen

Missade cancerdiagnoser är en sak, men att underlåta att anmäla och utreda är nästan värre. Hur många felbehandlingar finns i det fördolda? Hur många patienter är drabbade? Kan någon räddas om man slutar skygga för sanningen. Man måste respektera patienten högre än ”vinsten” av att dölja felbehandlingar. Jag har sett problemet under årtionden  –  när ska det bli …

Fortsätt läsa »

maj 19

Fel diagnos

Läkare på Sahlgrenska gjorde 27 felbedömningar av cancerdiagnoser. Läkare i Linköping gjorde 7 felbedömningar av cancerdiagnoser. Jag kan inte nog understryka att min mångåriga kritik är befogad. Än en gång frågar jag  –  när ska vi få ordning på alla felbehandlingar? Ulla Lindén VårdJuridik 018 – 13 11 23 www.vardjuridik.se ulla.linden@vardjuridik.se

maj 17

Socialstyrelsen kritiserar – än sen då? Vem bryr sig?

Kritik, kritik och kritik….. Det är nästan ett hån att läsa om alla fall, där Socialstyrelsen kritiser något eller någon i vårdsektorn. Dag efter dag matas vi med informationen om att Socialstyrelsen kritiserar…… Så händer ingenting, mer än att misstagen fortsätter, fortsätter och fortsätter… Är det nån som bryr sig? Personal ? Politiker ? Chefstjänstemän? När ska det …

Fortsätt läsa »

maj 16

Sjukvård i EU

I april röstade Europaparlamentet igenom Patientrörlighetsdirektivet. Den gränslösa sjukvården i Europa är ett nytt och viktigt projekt. Att få vård utomlands kan vara särskilt intressant för personer som står i långa vårdköer eller som inte kan hitta rätt specialistvård i hemlandet. Parlamentets ledamöter bidrog till att EU-länderna måste samarbeta om sällsynta sjukdomar, eftersom det kan finnas …

Fortsätt läsa »

maj 12

”Vi hinner dö innan besked kommer!”

Listan på felbehandlade patienter kan göras hur lång som helst. Socialstyrelsen hartusentals ärenden som väntar på handläggning. Nu säger man att det är en tragedi att anmälningar ligger oavslutade hos Socialstyrelsen. Det som är en tragedi är att dessa nyheter bara når fram till redan drabbade människor. Alla andra bryr sig inte. De självbelåtna, som slår ifrån …

Fortsätt läsa »

maj 11

Sluta idiotförklara patient som vågar anmäla

Ständiga överbeläggningar, patienter som slussas runt, svårt sjuka som får vänta länge på vård och patienter som felbedöms. Sedan 2005 har antalet anmälningar om fel inom sjukvården fördubblats. Exempel: 1. En fyraårig pojke med svåra magsmärtor sökte vård sex gånger på en månad. Man bedömde att det rörde sig om förstoppning och ordinerade lavemang. När han …

Fortsätt läsa »

maj 09

Patient – vet du dina rättigheter?

Hälso- och sjukvårdslagen – är den en rättighetslag? Vad har den för betydelse för den enskilda patienten? Patientsäkerhetslagen – garanterar den patientens säkerhet? Patientskadelag / Produktansvarslag Patientförsäkring /Läkemedelsförsäkring Sekretess Får jag läsa min journal – vem får läsa min journal? Får jag läsa mina barns journal eller mina föräldrars journal Vad säger lagen om patientens …

Fortsätt läsa »

maj 04

Är du patienten, som träffar denne läkare?

Är det inte tillräckligt med alla felbehandlingar? Kommer du eller någon av dina anhöriga att behöva söka vård? Kan du då acceptera vad vi fick veta i morgonekot 4/5 2011 : ”Mer än varannan ny läkare saknar handledare” Mer än hälften av nyutexaminerade läkare får vikariera utan en personlig handledare i väntan på sin AT-tjänst. Det kan innebära …

Fortsätt läsa »

maj 03

Marcus Birro och sjukvården

Ser man människan i vården eller är han/hon ”bara” patient ? Med anledning av Emil Linells död har Marcus Birro skrivit i Expressen : ”Vi har släpat människovärdet i smutsen så länge att en redan anmäld sjuksköterska kan sitta och lyssna på hur en ung människa dör i realtid – utan att skicka en ambulans till …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «