Månatligt arkiv för september 2011

sep 17

Sök ersättning

Patient som råkar illa ut i samband med vård har rätt till ekonomisk ersättning. Av det stora antalet personer, som råkar illa ut i vården är det långt ifrån alla, som söker ekonomisk gottgörelse. Om patienter söker ersättning i högre grad, kanske det ekonomiska trycket kan ge en skärpning av patientsäkerheten. Patienters lidande verkar inte …

Fortsätt läsa »

sep 16

En strimma hopp

 Jag har företrätt många människor, som varit i mycket stort behov av fortsatt ersättning från Försäkringskassan.  Det har varit frustrerande, men nu kanske man kan se ljuset i tunneln. http://www.expressen.se/nyheter/1.2561764/efter-kritiken-nu-forandrar-regeringen-sjukforsakringen

sep 14

Förnyad medicinsk bedömning?

  Sedan 1 juli 2010 ger Hälso- och sjukvårdslagen rätt till fast vårdkontakt, förnyad medicinsk bedömning och individuellt anpassad information. Socialstyrelsen rekommenderar att alla patienter med tjock- och ändtarmscancer skall bedömas vid en multidisciplinär konferens. Varje patient måste ställa sig frågan – opereras jag av en kirurg som utför just tjock- och ändtarmsoperationer tillräckligt ofta? …

Fortsätt läsa »

sep 13

Påverkar patienter

 En av patientklagomål överhopad Socialstyrelse borde ha ett bra arbetsklimat. Man kan annars befara, att effektiviteten inte blir den man kan kräva.  För att kunna ta itu med de svåra frågor som ryms i patienters klagomål, måste utredarna må bra, ha civilkurage och kunna ingjuta förtroende.  http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3265009.ece#comments

sep 13

Tid och kraft på rätt saker

Det är oerhört beklämmande att höra och läsa om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det är visserligen sant, att många incidenter och fel skadar väldigt många människor i vården, men lägg i stället tid och kraft på att motverka/förhindra skador i sjukvården. Gör så mycket som möjligt, för att förhindra skador, inte lägga så mycket …

Fortsätt läsa »

sep 12

Skadestånd

Ett effektivt sätt, att få både politiker och andra ansvariga i sjukvården att förbättra säkerheten, är om patiententer nyttjar sin rätt till ekonomisk ersättning för felaktig behandling. Om det kostar pengar och blir dyrt, kanske vi kan få en bättring av vårdkvaliteten. Och dyrt skulle det bli, 100 000 personer skadas och 3000 dör varje år i …

Fortsätt läsa »

sep 05

Gör något konstruktivt!

Till vilken nytta görs anmälningar till Socialstyrelsen och patientnämnd? Socialstyrelsen samlar på sig en massa anmälningar. Först tar det lång tid innan vi får ett beslut från Socialstyrelsen, som i ”bästa fall”  kan leda till kritik. Vad vi behöver är en kraftfull tillsyn med åtgärder, som garanterar en säker vård.   http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sexanmald-gynekolog-fortsatter_6442008.svd