Dagligt arkiv för 5 september, 2011

sep 05

Gör något konstruktivt!

Till vilken nytta görs anmälningar till Socialstyrelsen och patientnämnd? Socialstyrelsen samlar på sig en massa anmälningar. Först tar det lång tid innan vi får ett beslut från Socialstyrelsen, som i ”bästa fall”  kan leda till kritik. Vad vi behöver är en kraftfull tillsyn med åtgärder, som garanterar en säker vård.   http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sexanmald-gynekolog-fortsatter_6442008.svd