Dagligt arkiv för 10 oktober, 2011

okt 10

Patienters rättigheter

 Att välja vård kan vara svårt, men har vårdpersonalen har skyldighet att hjälpa patienten.  Som patient har man också rätt till en fast vårdkontakt. Det som tidigare kallades för Patientansvarig läkare. Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget vårdgaranti innehållande en försäkran om att den enskilde får kontakt med primärvården, besöka läkare inom …

Fortsätt läsa »