Månatligt arkiv för november 2011

Nov 29

Unga patienter

Allt fler unga drabbas av stroke, framför allt kvinnor. För att komma åter i arbete krävs kognitiv rehabilitering. Sedan slutet av 1980-talet har andelen som är yngre än 65 år ökat kraftigt, och störst är ökningen bland kvinnor. Utvecklingen tros bero på förändrade livsvillkor i kombination med en mer ohälsosam livsstil. Att andelen unga strokepatienter växer …

Fortsätt läsa »

Nov 15

Haverikommission för att värna människors värde

   Alla orkar inte kämpa för sin rätt. Jag har, under 36 år med juridik i vården, sett åtskilliga fall, där men inte fått adekvat vård eller rehabilitering. Rättssäkerheten går helt förlorad. Har man inte en kämpande anhörig är det ”kört” för många människor, både unga och gamla. Det är hög tid  att man inrättar …

Fortsätt läsa »

Nov 14

Polisutredning ?

Kan vi lita på Socialstyrelsen? Finns det skäl att polisen utreder vad som försigår i äldrevården? Socialstyrelsen uttalar kritik och sedan gör vårdgivarna som de vill i alla fall. Och så står vi där med fler vårdoffer om ett tag igen. Så brukar det vara! Jag har nästa 40 års erfarenhet av felbehandllingar och vanvård …

Fortsätt läsa »

Nov 13

Anonyma anmälningar – tipstelefon

Öppna tipstelefon för anonyma anmälninar ! Gör som flygverksamheten  –  tillåt anonyma anmälningar. Utred anonyma anmälningar. Jag har arbetat med felbehandlingar inom vården i snart 40 år. Jag vet att man inte vågar anmäla, vare sig personal eller anhöriga. Det är dags att göra något radikalt. Öppna en klagomur inom varje kommun, där anmälningar tas …

Fortsätt läsa »

Nov 10

Kräv ersättning och tilldela viten

Socialstyrelsens krav på sjukvården måste bli strängare. Vitesförsäggande vore ett incitament, för då får politikerna och vårdgivare upp ögonen för att det kan bli dyrt, att inte skärpa vårdsäkerheten. En annan väg att gå är, om alla patienter, som faktiskt har rätt till ersättning för felbehandlingar, också anmäler till Patientförsäkringen. Då blir det också dyrt, …

Fortsätt läsa »

Nov 02

Haverikommission

Det är hög tid  att man inrättar en haverikommission för vårdskador. Det är helt oacceptabelt med så många, svåra och onödiga skador i vården. En rikstäckande genomgång av vad som händer i vården måste göras. Det räcker inte med att Socialstyrelsen utdelar ”kritik”, som inte leder till vare sig  rättelser eller bättring. http://www.dn.se/nyheter/sverige/dog-av-ordinerad-smartmedicin