Månatligt arkiv för januari 2012

jan 27

Var har vi människovärdet?

Kräv ekonomisk ersättning! Felbehandlade patienter och anhöriga måste kräva ersättning för sina lidanden. Om alla patienter, som faktiskt har rätt till ersättning för felbehandlingar,  anmäler till Patientförsäkringen, då blir det också dyrt. Kostar det pengar  –  då vaknar politikerna. Människors lidande och Socialstyrelsens kritik tas inte seriöst. Det är bara pengar som styr. http://www.dn.se/nyheter/sverige/nekades-ambulans-tre-ganger http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dog-efter-att-ha-nekats-ambulans_6954521.svd

jan 26

Vården är livsfarlig

Vården kräver en ordentlig tillsyn och skärpning av säkerheten. Hittills har det bara pratats och utretts. Det är dags att man sätter in allvarligt menad översyn av vårdskador. Med årtionden av erfarenhet kan jag tyvärr inte säga annat än att sjukvården är livsfarlig. Det är oerhört mycket lidande och mänskliga tragedier på grund av slarv och …

Fortsätt läsa »

jan 18

Sjukvården är livsfarlig

Idag rapporterar Ekot om bristerna i sjukvården. Med årtionden av erfarenhet kan jag tyvärr inte säga annat än att sjukvården är livsfarlig. Det är oerhört mycket lidande och mänskliga tragedier på grund av slarv och missförhållanden. Av alla de som kommer till skada i sjukvården, har Socialstyrelsen konstaterat att 70 % av skadorna sker helt i onödan. …

Fortsätt läsa »

jan 16

Skandal att man inte vaknat förrän nu !

Jag har under många år företrätt felbehandlade patienter. Det är många tragedier och nu erkänner Socialstyrelsen att 70 % av dessa skador hade kunnat undvikas. Så oändligt många människor, som fått lida alldeles i onödan! Det är skandal att man inte gjort mer tidigare. Respektlöst mot alla patienter.  Jag har i många år efterlyst radikala åtgärder. …

Fortsätt läsa »

jan 14

Kvinnolidande – helt i onödan

Under mina år som ombud för felbehandlade och skadade patienter har jag mött flera kvinnor, som lider oerhört svårt. Och som framkom i tv-programmet Uppdrag gransknig är problemet mycket känsligt, nästan skamligt. Allt detta gör att inte alla, som drabbats, anmäler och kräver ersättning från Patientförsäkringen. Patient som råkar illa ut i samband med vård …

Fortsätt läsa »

jan 12

Kräv sjukvården på pengar !

 Med min långa erfarenhet av felaktigheter i sjukvården är det oerhört frustrerande att se att det aldrig blir bättre. När en person, som begår fel i sin yrkesutövning, måste övrig personal omkring vederbörande få misstankar. En tyvärr saknas väldigt ofta civilkurage, för att göra något åt problemet. Tillåt vårdpersonal att anmäla  misstänkt felbehandling anonymt till ledningen …

Fortsätt läsa »

jan 05

Patientnämnder uppmärksammas – äntligen

Äntligen har en ordentlig genomgång av patienters klagomål till Patientnämnderna utförts. En avhandling i Uppsala belyser det stora antalet klagomål, som kommer in på brister i vården. Patientnämnderna har funnits i 32 år ! Och forfarande låter det i nyhetsrapporteringen, som om det är något nytt. Patientnämnderna har levt en anonym tillvaro och setts av …

Fortsätt läsa »

jan 04

Kollegors ansvar

När en person, som begår så oerhört många fel, måste övrig personal omkring vederbörande få misstankar. Tillåt vårdpersonal att anmäla  misstänkt felbehandling anonymt till ledningen och socialstyrelsen, annars vågar man inte. http://www.expressen.se/nyheter/1.2670038/hyrlakaren-misstanks-for-26-fel-pa-tva-veckor